PES Master League | PSG vs Liverpool (0-4) Liverppol vs Chelsea (0-1) Streak ended

PES Master League | PSG vs Liverpool (0-4) Liverppol vs Chelsea (0-1) Streak ended

Subscribe: http://bit.ly/PlayrickSubscribe
PES: http://bit.ly/PlayrickPES
MineCraft: http://bit.ly/PlayrickMineCraft
FIFA: http://bit.ly/PlayrickFIFA

#playrick #games

PES Master League | Liverpool vs Dortmund – Chung kết C1 kịch tính với 1 thẻ đỏ

PES Master League | Liverpool vs Dortmund – Chung kết C1 kịch tính với 1 thẻ đỏ

Subscribe: http://bit.ly/PlayrickSubscribe
PES: http://bit.ly/PlayrickPES
MineCraft: http://bit.ly/PlayrickMineCraft
FIFA: http://bit.ly/PlayrickFIFA

#playrick #games