PES Master League | Liverpool vs Schalker (0-4) – Bán kết C1 lượt đi và về

PES Master League | Liverpool vs Schalker (0-4) – Bán kết C1 lượt đi và về

Subscribe: http://bit.ly/PlayrickSubscribe
PES: http://bit.ly/PlayrickPES
MineCraft: http://bit.ly/PlayrickMineCraft
FIFA: http://bit.ly/PlayrickFIFA

#playrick #games

PES Master League | Một mùa chuyển nhượng điển hình – Hướng dẫn chuyển nhượng cầu thủ

PES Master League | Một mùa chuyển nhượng điển hình – Hướng dẫn chuyển nhượng cầu thủ

Subscribe: http://bit.ly/PlayrickSubscribe
PES: http://bit.ly/PlayrickPES
MineCraft: http://bit.ly/PlayrickMineCraft
FIFA: http://bit.ly/PlayrickFIFA

#playrick #games