PES Master League | Liverpool vs Dortmund – Chung kết C1 kịch tính với 1 thẻ đỏ

PES Master League | Liverpool vs Dortmund – Chung kết C1 kịch tính với 1 thẻ đỏ

Subscribe: http://bit.ly/PlayrickSubscribe
PES: http://bit.ly/PlayrickPES
MineCraft: http://bit.ly/PlayrickMineCraft
FIFA: http://bit.ly/PlayrickFIFA

#playrick #games